ايزيدي 24 _ جميل الجميل

ܚܘ݂ܝܵܕܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܣܵܝܘܿܡܹ̈ܐ ܐ݉ܣܘ݂ܪ̈ܝܵܝܹܐ ܡܲܪܝܘܿܙܹܐ ܚܘ݂ܦܵܛܵܐ ܨܲܦܪܵܝܵܐ ܕܡܲܚܪܵܐ

ܘܚܘ݂ܦܵܕܵܐ ܠܲܕܪܵܫܵܐ ܕܐܲܝܟܵܢܵܝܘ݂ܬܵܐ ܡܲܪܕܘ݂ܬܵܢܵܐ ܐ݉ܣܘ݂ܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܢܝ݂ܢܘܹܐ

ܡܫܘܿܪܹܐ ܠܹܗ ܚܘ݂ܦܵܛܵܐ ܒܲܡܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܲܒܫܲܝܢܵܐ ܒܲܡܛܲܝܒܹ̈ܐ ܘܕܘ݂ܪܵܫܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܝܘ݂ܬܵܐ ܡܲܪܕܘ݂ܬܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܹܐ ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܟܸܢ ܩܪ̈ܵܝܵܬܵܐ ܡܲܚܪ̈ܵܝܵܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ

ܐ݉ܣܘ݂ܪܝܵܝܵܐ ܘܒܵܬܲܪ ܟܸܢ ܡܲܬܲܒ̣ܬܵܐ ܕܢܘ݂ܩܙܹ̈ܐ ܐܵܠܨܵܝܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܩܘ݂ܝܵܡܵܐ ܘܢܘ݂ܦܵܫܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘ݂ܬܵܐ ܐ݉ܣܘ݂ܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ ܕܢܝ݂ܢܘܹܐ.

ܘܲܡܫܘܿܕܸܪ ܠܹܗ ܚܘ݂ܝܵܕܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܣܵܝܘܿܡܹ̈ܐ ܐ݉ܣܘ݂ܪ̈ܝܵܝܹܐ

ܠܪܹܫܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܫܲܪܝ݂ܪܹ̈ܐ ܒܥܵܝܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܣܘ݂ܡܵܟ̣ܵܐ ܕܡܲܪܕܘ݂ܬܵܐ

ܐ݉ܣܘ݂ܪܝܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܥܝ݂ܪܵܩ.